AD Zij aan Zij

Ten behoeve van het maken van een Engelse vertaling van het eerste hoofdstuk van het Algemeen Deel, die begrijpelijk is voor de internationale lezer, is de Nederlandse tekst bewerkt.

Doordat die bewerking ook een hertaling inhoudt, is het belangrijk om de originele en vernieuwde versie te kunnen vergelijken. Ook is de bewerking slechts gedeeltelijk doorgevoerd in de heruitgave van de reeds bestaande Franse en Indonesische vertaling. De indruk zou daardoor kunnen ontstaan dat de vertalers hun werk niet goed hebben gedaan. Daarom is het belangrijk om deze vertalingen te kunnen vergelijken met de originele tekst.

Door de blokindeling in alle teksten aan te brengen is het mogelijk geworden (via nadere codering) om de teksten van zowel het Algemeen Deel als de vertaalde Verzamelde Geschriften zij aan zij aan te bieden.

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar