Bewerkingen versus Originelen

Van het Algemeen Deel is alleen hoofdstuk 1 bewerkt. Bij de bewerking is ook de titel veranderd in verband met het feit dat hoofdstuk 1 een zelfstandige uitgave is geworden en met de bedoeling dat de titel ook in Engelse vertaling duidelijk is. De vernieuwde titel is Algemene Methode van het Privaatrecht (verkort Algemene Methode of AM). In Engelse vertaling wordt dat General Method of Private Law (verkort General Method of GM). De aanpassing aan de bewerking van de al bestaande vertalingen in Frans en Indonesisch is nog ‘in progress’. Het wachten is op een vrijwilliger met respectievelijk voldoende kennis van het Frans of Indonesisch om daarbij te assisteren.

 

In de aanvang van het project werd er een Engelse vertaling gemaakt van de eerste druk van het Algemeen Deel. Later werd deze eerste vertaling aangepast aan de tweede druk en aan de bewerking van de Nederlandse tekst die inmiddels gemaakt was. Hetzelfde zal gebeuren met de al bestaande Indonesische en Franse vertalingen, die weliswaar allebei op de tweede druk zijn gebaseerd, maar aangepast zullen moeten worden aan de bewerking. In bewerkte vorm zullen ze dan in DPSP Annual worden heruitgegeven.

 

 

 

Vergelijk Bewerking en Origineel

-          Algemene Methode (bewerkt) – Hfst1 Ned (oud)

-          General Method (adapted)- Hfst1 Eng (oud)

-          Metode Umum Hukum Perdata (in progress) – Hfst1 Ind (oud)

-          Méthode Générale du Droit Privé (in progress) – Hfst1 Frans (oud)

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar