Donaties

Gevers

Het DPSP heeft per 1 Januari 2020 de volgende donaties ontvangen:

- Van de Juridische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam € 85.000 ten behoeve van de technische ontwikkeling van de site, controle door een native speaker van vertaalde tekst en de organisatie van de Symposia in 2013, 2014 en 2015.

- Van de Henri Marcel Bregstein Stichting € 3900 ten behoeve van de organisatie van het eerste en derde Symposium.

- Van de KNAW € 4000 ten behoeve van de organisatie van het derde Symposium.

- Van André Hoekema, lid van de redactie, een persoonlijke gift van € 3000 (gestort op AUF)

- Van oude collega’s van de afdeling Rechtssociologie een gift van €1100 (gestort op AUF)

 

Toekomstige Kosten

De toekomstige kosten zullen betreffen:

-    organisatie van Symposia.

-    native speaker om nieuwe vertalingen van Paul Scholten’s Verzamelde Geschriften te redigeren.

-    programmeur om de website technisch up to date te houden.

 

AUF

Op basis van een aanbeveling van de Juridische Faculteit is het mogelijk om een bijdrage aan het Amsterdams Universiteitsfonds te oormerken als ten behoeve van het DPSP. Op dit fonds is tot nu € 4100 gestort.

 

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar