Donaties

Afsluiting van DPSP in 2020

Hoewel het project officieel per 1 januari 2020 beëindigd was van de kant van de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, is de faculteit nog tot midden 2021 bij de afwikkeling van de financiële zijde van het project betrokken geweest. Ook inhoudelijk is het project pas eind 2021 met de heruitgave van de Franse en Indonesische vertaling voor wat betreft hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel volledig afgesloten.
De totale kosten van het project over de jaren 2010-2020 zijn € 95.900 geweest. Daarvan is   €4000 gedoneerd door de KNAW ten behoeve van de organisatie van het derde Paul Scholten Symposium, € 3900 door de Henri Marcel Bregstein Stichting ten behoeve van de organisatie van het eerste en derde Symposium en € 4740 door het AUF (Amsterdams Universiteits Fonds) op basis van giften, die door de gevers in de periode voor 1 januari 2020 geoormerkt waren ten behoeve van het project. De overige € 83.260 werden gedragen door de juridische faculteit.

Doorstart

Bij de voltooiing van het project heeft de AUF een uitkering aan DPSP verstrekt van € 641 voor de heropstart van het project, op basis van de donaties die het na 1 januari 2020 voor het project had ontvangen.
Naast enkele kleine kosten voor het hosten van de website en inkomsten uit de verkoop van DPSP Special Issues no 1, die met elkaar kunnen worden verrekend (ongeveer € 300), waren de kosten van het project in 2021 voornamelijk de programmeur: € 2420 . De beoogde taalredactie door een native speaker van de nieuwe Engelse vertaling van nr. 2 van de Verzamelde Geschriften is uitgesteld totdat er een financiële basis voor is gevonden. Om kosten te besparen is besloten om het volgende Symposium online te organiseren.

Donaties

Een leuke manier van doneren aan het DPSP project is het kopen van DPSP Special Issues no 1. Van iedere boekverkoop vloeit er €38 naar het project.

Ook kan men de Engelse vertaling van een Verzameld Geschrift adopteren door financieel bij te dragen aan een taalredactie met behulp van een native speaker. De namen van de gulle gevers zullen bij de publicatie genoemd worden. In het geval van de taalredactie van no 2 gaat het daarbij om €2580 (op basis van offerte). Als men dit overweegt is het goed eerst even contact op te nemen, opdat vastgesteld kan worden of er nog steeds geld nodig is om de taalredactie te realiseren.

Vanzelfsprekend zijn alle vormen van donatie zeer welkom. Gestort kan worden ten name van E.A. Huppes-Cluysenaer op de projectrekening NL40INGB0004717380

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar