Mededelingen en Planning

Mededelingen voor deze pagina kunnen worden opgestuurd naar het contactadres.

Oproepen

Commentaar is welkom. Gaarne opsturen aan huppes.uva@gmail.com

Nieuwe Bijdragen en Research Questions

Artikelen moeten bijdragen aan één van de research questions die op de website staan. Zie How to submit an article. Men kan ook een voorstel doen voor een nieuwe research question. Gaarne opsturen aan bovengenoemd contactadres.

Aankondigingen

Biografie Paul Scholten (1875-1946)

(Geplaatst door Rogier Chorus, 2020)
De Amsterdamse jurist Paul Scholten staat bekend als een van de grootste Nederlandse rechtsgeleerden van de vorige eeuw. Zijn originele gedachten over recht en rechtsvinding zijn in juridische kring nog steeds het onderwerp van gesprek.
Hij baseerde zijn rechtsgevoel op zijn christelijk geloof en ook dat blijft een groep Nederlandse juristen motiveren.
Scholten was ook kerkelijk actief: hij zorgde er mede voor dat de Nederlands-Hervormde Kerk stelling ging nemen tegen de Duitse bezetter in de tweede wereldoorlog.
Zijn politieke voorkeur ging uit naar de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. Na de oorlog trad hij toe tot de PvdA.
Hij was een begenadigd bestuurder die vaak vanwege zijn vermogen boven de partijen te staan in de voorzittersstoel terecht kwam van maatschappelijke organisaties.
Zijn rechtsgevoel bracht Scholten in oorlogstijd tot een onverbiddelijke verzetshouding ten opzichte van de bezetter; hij inspireerde daarbij zijn leerlingen, die na de oorlog een grote rol gingen spelen bij de opbouw van het land.
Veel van Scholtens werk is bekend maar tot nu toe is een biografie van deze veelzijdige persoonlijkheid uitgebleven.
De jurist Rogier Chorus, die eerder de biografie Alfons Chorus – beeld van de mens en psycholoog schreef, werkt nu aan een biografie van Paul Scholten; hij is van plan dit werk in 2021 af te ronden.

DPSP Special Issues no 1

(Geplaatst door beheerder, 2020)
Liesbeth Huppes-Cluysenaer, ed., Aristotelian Protestantism in Legal Philosophy, Rethinking Paul Scholten for the 21st Century, DPSP Special Issues 1 (Amsterdam: Digital Paul Scholten Project, 2020).
DPSP Special Issues no 1 bevat de gedrukte versie van de Engelse vertaling van het eerste hoofdstuk van Paul Scholtens General Volume, zoals gepubliceerd in de eerste jaargang van DPSP Annual samen met de Engelse onderzoeksbijdragen daarin, een inleiding over de actualiteit van het werk van Paul Scholten en een korte biografie van Paul Scholten.
Alle teksten die zijn opgenomen in Aristotelian Protestantism in Legal Philosophy zijn ook in Open Access te vinden op de website. De Special Issue kan per email besteld worden voor € 50,00 + verzendkosten of als e-Boek voor € 20,00 bij dpspdrive@gmail.com

Planning

(Geplaatst door beheerder, 2020)

Paul Scholten Symposium IV (2021)

Organisatie: Tymen van der Ploeg, Helène Evers, Harry Groenenboom en Wim Borst.
Research Question: Law and Religion
Voorlopige formulering van het thema: The discourse in the Dutch Reformed Church about new developments in ethics, politics, theology and science at the beginning of the 20th Century:
- The way Scholten digests these discussions in his theoretical work
- The international theoretical background to which Paul Scholten responds.
- Paul Scholten’s view and activities concerning Church organization.
Het Symposium zal plaatsvinden in het najaar van 2021.
Twee bijdragen voor het Symposium zijn al in concept gepubliceerd op de website. Voorts is er een aankondiging van een artikel ingediend dat (voorlopig) losstaat van de organisatie van het Symposium. (Zie Articles in Progress)

Engelse Vertaling van Verzamelde Geschriften

Ingepland staan nu Recht en Levensbeschouwing (VG 2, 1915) en De Structuur der Rechtswetenschap (VG 15, 1942). De Structuur der Rechtswetenschap is al in het Indonesisch vertaald door Arief Sidharta. De planning is dat de twee Engelse vertalingen, de Indonesische vertaling en de bijbehorende heruitgave van de bewerkte artikelen opgenomen zullen zijn in DPSP Annual no 2, Voklume 2021. (Zie Articles in Progress)

Paul Scholten Symposium V (2022)

Voorlopige formulering van het thema:
The different ethical, political, theological and legal implications of the battle between the old and the new philosophy in the 17th century Dutch Republic: Comte’s Second Phase of Constitutionalism, Protestantism and Metaphysics
Research Question: Moral Perfectionism

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar