Naamsbekendheid

Paul Scholten is vooral bekend onder juristen, die rechtstheoretisch geïnteresseerd zijn.

Op deze pagina zijn op een hele losse manier wat dingen bij elkaar gebracht, die aangeven waaraan die juristen mogelijk denken bij de naam Paul Scholten.

Portretten

 

door J. Bruyn

door J. Bruyn

Er zijn drie portretten van Paul Scholten geschilderd.
Het originele portret van Jacob Bruyn (1906-1989) hangt in de faculteitskamer van de Juridische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam, eerst in de Oudemanhuispoort 4-6, tegenwoordig in de nieuwe locatie van de Juridische Faculteit op de Roeterseiland-campus gebouw A, aan de Nieuwe Achtergracht 166. Het portret heeft het opschrift AET.70.

 

 

 

door Willem Gerard Hofker

door Willem Gerard Hofker

Dan is er een kopie, die is gemaakt door Willem Gerard Hofker (1902-1981), eveneens in 1945. Deze heeft als opschrift Aetate Sua 70 Anno 1945 Paul Scholten en is gesigneerd als ‘W.G. Hofker naar J. Bruyn’.
Deze beide portretten zijn eigendom van het Universiteitsmuseum. De kopie is verworven in 1945, terwijl het origineel in 1946 door oud-leerlingen aan het Universiteitsmuseum is geschonken. Tenslotte is er dan nog een derde portret, dat nu eigendom is van de kleinzoon en naamgenoot Paul Scholten. Op dit portret, een kopie die indertijd door de Bruyn zelf is gemaakt op verzoek van de echtgenote van Paul Scholten, staan op haar verzoek ook zijn handen. Dit portret kreeg, doordat Scholten zo kort na het maken van dat portret overleed, speciale betekenis in de familie.  Scholten handen

 

 

 

 

 

De oogst van deze eeuw

Op 14 februari 1997 verscheen in de NRC in de serie De Oogst van deze Eeuw een bijdrage van Geert Mak, die het Algemeen Deel van Paul Scholten koos als zijn favoriete boek. Uit zijn bijdrage het volgende citaat:

“Zelf las ik het Algemeen Deel als tweedejaars rechtenstudent. Ik las het als verplichte literatuur voor een of ander tentamen, maar desondanks sloeg het in als een bom: opeens begon ik iets te begrijpen van het systeem van het recht, van het zoeken naar rechtvaardigheid en evenwicht, van de stille orde die onder dat uiterst gecompliceerde systeem van rechtsregels rust, van de esthetiek van het recht. Het boek had, ondanks de stoffige arresten en de citaten van reeds lang afgestorven rechtsgeleerden, iets betoverends. Dat is ook het eerste wat opvalt nu ik het Algemeen Deel dertig jaar later herlees: het heeft een vreemde, eigen schoonheid.”

Zie nader NRC

Een Kerkraam

Het bestuur van “Het Haags Christelijke Thuis voor Militairen” heeft in 1949 een raam geschonken aan de Duinzichtkerk aan de Van Hogenhoucklaan 89 te Den Haag in dankbare gedachtenis aan ds. D.A. van den Bosch voor zijn rol bij het geestelijk verzet van de kerk en zijn pastorale werk in het beruchte Amersfoortse kamp. Rechtsonder in het raam is de beeltenis van Paul Scholten voor zijn rol bij de kerkelijke en interkerkelijke weerstand gedurende de oorlog.

in de Duinzichtkerk

in de Duinzichtkerk

Kunstproject Located Text

 citaat

 

Citaat van Paul Scholten

 

In 1998 is in Amsterdam het project Located Tekst van de kunstenaar Joseph Kosuth uitgevoerd.

Het bestaat uit tien leistenen plakkaten met citaten van beroemde wetenschappers, die verbonden zijn geweest aan de Universiteit van Amsterdam. De citaten zijn aangebracht aan de gevels van de panden op het Binnengasthuisterrein en de Oude Manhuispoort

Het citaat van Paul Scholten is afkomstig uit zijn Afscheidsrede. (Verzamelde Geschriften I, 499)

De gevelplaat hangt boven de Oudemanhuispoort aan de kant van de Kloveniersburgwal.

 

Zie voor nadere informatie:

https://paulscholten.eu/cp/wp-content/uploads/2013/07/citatenproject.pdfpoort

en

https://www.redpers.nl/2017/01/18/schatzoeken-in-de-universiteit-van-amsterdam/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Seminar over Paul Scholten’s Algemeen Deel in Brazilië

Symposium in Sao Paulo about Paul Scholten's theoryIn november 2014 is er een seminar over Paul Scholten’s theorie georganiseerd in Sao Paulo.
De beide organisatoren op dit seminar waren als spreker uitgenodigd op het tweede Paul Scholten Symposium. Zij hebben toestemming gevraagd en gekregen om een Portugese vertaling te maken van het eerste hoofdstuk van het Algemeen Deel op basis van de Franse en Engelse vertaling.

Aangezien Luciano de Camargo Penteado op 16 September 2015 onverwacht stierf aan een infectie is dit plan niet doorgegaan.

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar