Origineel VG side by side

De Verzamelde Geschriften (VG) van Paul Scholten zijn op vier na in het Nederlands geschreven. Vier artikelen zijn door Paul Scholten in het Frans geschreven. Verder is een artikel (no. 15 Structuur der Rechtswetenschap) in het Indonesisch vertaald. Binnenkort zullen de eerste artikelen van de Verzamelde Geschriften in het Engels vertaald worden. De vier Franse artikelen zullen te zijner tijd niet alleen in het Engels, maar ook in het Nederlands vertaald worden. De artikelen die in het Nederlands geschreven zijn zullen bewerkt worden, d.w.z. met nieuwe spelling, grammaticale aanpassing, modernisering van het idioom en verklarende aanpassingen met daarbij behorende annotaties. Het artikel dat al in het Indonesisch vertaald was, zal aan die bewerking van de Nederlandse tekst moeten worden aangepast.

In onderstaande side-by-side presentatie wordt een vergelijking mogelijk gemaakt van de oorspronkelijke (met toevoeging van bloknummers) Nederlandse tekst van Structuur der Rechtswetenschap en de Indonesische vertaling daarvan. De Indonesische vertaling is door de vertaler B. Arief Sidharta aan DPSP opgestuurd met de toestemming de tekst te publiceren. De tekst werd direct op de website geplaatst. De publicatie van de tekst in DSPS Annual zal de bewerking ervan betreffen en dit zal naar het zich nu laat aanzien in 2021 gebeuren.

 

Ilmu Struktur Hukum (oud)-Structuur der Rechtswetenschap (oud)

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar