Paul Scholten

Over de Biografische Schets

Toen de Paul Scholten website online ging in 2013 was een biografische schets opgenomen van W.M. Peletier uit het Biografisch Woordenboek van Nederland, © ING – Den Haag 1979. DPSP kreeg toestemming om een Engelse vertaling van de tekst op de eigen website te publiceren.

Al in 2013 was duidelijk dat de tekst van Peletier verouderd was en ongeschikt voor een internationaal publiek, dat de Nederlandse context niet kende. Het was daarom goed nieuws dat recent bleek dat Rogier Chorus werkt aan een biografie van Paul Scholten. DPSP vroeg hem om een aankondiging te maken van zijn biografie en om een grondige bewerking te maken van de tekst van Peletier. De biografie van Chorus zal in het Nederlands zijn. Uit de hieronder opgenomen aankondiging ervan en uit de door hem gemaakte nieuwe tekst voor de biografie blijkt welk perspectief Chorus op Paul Scholten heeft. De nieuwe Engelse bewerking van de biografische schets van Peletier, waar Chorus ook aan meewerkte, heeft een wat andere invalshoek. Deze knoopt aan bij de gebleken interesses in de Engelstalige artikelen die in het eerste nummer van DPSP Annual ( 2020) zijn gepubliceerd.

 

Biografie Paul Scholten (1875-1946)

(Geplaatst door Rogier Chorus, 2020)
De Amsterdamse jurist Paul Scholten staat bekend als een van de grootste Nederlandse rechtsgeleerden van de vorige eeuw. Zijn originele gedachten over recht en rechtsvinding zijn in juridische kring nog steeds het onderwerp van gesprek.
Hij baseerde zijn rechtsgevoel op zijn christelijk geloof en ook dat blijft een groep Nederlandse juristen motiveren.
Scholten was ook kerkelijk actief: hij zorgde er mede voor dat de Nederlands-Hervormde Kerk stelling ging nemen tegen de Duitse bezetter in de tweede wereldoorlog.
Zijn politieke voorkeur ging uit naar de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. Na de oorlog trad hij toe tot de PvdA.
Hij was een begenadigd bestuurder die vaak vanwege zijn vermogen boven de partijen te staan in de voorzittersstoel terecht kwam van maatschappelijke organisaties.
Zijn rechtsgevoel bracht Scholten in oorlogstijd tot een onverbiddelijke verzetshouding ten opzichte van de bezetter; hij inspireerde daarbij zijn leerlingen, die na de oorlog een grote rol gingen spelen bij de opbouw van het land.
Veel van Scholtens werk is bekend maar tot nu toe is een biografie van deze veelzijdige persoonlijkheid uitgebleven.
De jurist Rogier Chorus, die eerder de biografie Alfons Chorus – beeld van de mens en psycholoog schreef, werkt nu aan een biografie van Paul Scholten; hij is van plan dit werk in 2021 af te ronden.

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar