Paul Scholten

Over de Biografische Schets

Toen de Paul Scholten website online ging in 2013 was een biografische schets opgenomen van W.M. Peletier uit het Biografisch Woordenboek van Nederland, © ING – Den Haag 1979. DPSP kreeg toestemming om een Engelse vertaling van de tekst op de eigen website te publiceren.

Al in 2013 was duidelijk dat de tekst van Peletier verouderd was en ongeschikt voor een internationaal publiek, dat de Nederlandse context niet kende. Het was daarom goed nieuws dat recent bleek dat Rogier Chorus werkt aan een biografie van Paul Scholten. DPSP vroeg hem om een aankondiging te maken van zijn biografie en om een grondige bewerking te maken van de tekst van Peletier. De biografie van Chorus zal in het Nederlands zijn. Uit de bij Nieuws en Mededelingen opgenomen aankondiging ervan en uit de door hem gemaakte nieuwe tekst voor de biografie blijkt welk perspectief Chorus op Paul Scholten heeft. De nieuwe Engelse bewerking van de biografische schets van Peletier, waar Chorus ook aan meewerkte, heeft een wat andere invalshoek. Deze knoopt aan bij de gebleken interesses in de Engelstalige artikelen die in het eerste nummer van DPSP Annual ( 2020) zijn gepubliceerd.

 

Over de Bibliografie van Paul Scholten’s Publicaties

In de publicatie van de afscheidsrede van Paul Scholten (W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle, 1946) werd tevens een lijst van Paul Scholten’s werk opgenomen, die opgesteld was door R.J. Polak. In 1954 werd deze lijst, gereviseerd en aangevuld door C. Kraus – de Vos van Steenwijk en opgenomen in het vierde en laatste deel van de Verzamelde Geschriften. In deze tweede versie van de lijst zijn, zoals de auteur aangeeft “Van de vele rechtsvraag-beantwoordingen slechts die opgenomen, wier belang uitgaat boven het concrete ter oplossing voorgelegde geval.” Niet opgenomen waren verder Paul Scholten’s proefschrift, de Verzamelde Geschriften, zijn bewerkingen van de delen van de Asser Serie over het personenrecht en het zakenrecht en zijn alom geroemde Algemeen Deel van deze serie.

DPSP heeft toestemming verkregen van de erfgenamen van Kraus om de bibliografie op deze website te publiceren. Het is niet gelukt om in contact te treden met de erfgenamen van Polak. In de tabel van de bibliografie die nu door DPSP op deze website gepresenteerd wordt, zijn het proefschrift, de delen van de Asser Serie en de Verzamelde Geschriften ook opgenomen. Door het aanklikken van de pijltjes bovenaan de verschillende kolommen kan de tabel op verschillende manieren gesorteerd worden.

 

Back to top

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer