Redactie (2010-2020)

De redactie van DPSP heeft gefunctioneerd tot 2020. De redactie heeft zich – zij het op afstand – met alle facetten van de inrichting van de website bezig gehouden en is aldus tot grote steun voor de initiator van het project geweest. Een aantal redactieleden heeft zich om verschillende redenen al heel snel moeten terugtrekken of heeft niet de gelegenheid gekregen om actief te worden. Hier zijn alleen de namen opgenomen van de redactieleden die lange tijd actief betrokken zijn geweest bij het reilen en zeilen van het project. Hun gegevens hebben betrekking op (delen van) de periode 2010-2020. Vanzelfsprekend veranderde er in die periode van tien jaar nogal wat.

 

Redactieleden

Voorzitter: Laurens Winkel– hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Amsterdam. Studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en deed studeerde eveneens rechten aan de Université des Sciences Sociales Toulouse I. Hij promoveerde in 1983 cum laude op de betekenis van error iuris in de Griekse filosofie en het Romeinse recht. Hij was gasthoogleraar aan de universiteit van Zürich, Friboug, l’ Université Paris V René Descartes, Università “La Sapienza” in Rome en de universiteit van Ghent. Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en van Grotiana. Van 2001 tot 2011 lid van de Raad voor de Menswetenschappen van de KNAW. In 2013 ontving hij een ere-doctoraat van de Universiteit van Edingburgh. Hij publiceert op het gebied van de historisch/filosofische aspecten van van burgerlijke recht, de pre-moderne Staat en de geschiedenis van het internationale recht.

Vice-voorzitter: André Hoekema– emeritus hoogleraar Rechtssociologie en Rechtspluralisme aan de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij in 1972 gepromoveerd was op de informele wijze van afhandeling van kleine diefstal in de haven van Rotterdam en waaraan hij als gastdocent nog vele jaren actief bleef. Hij had in Utrecht zowel zijn graad in rechten als in sociologie behaald. In latere jaren spitsten zijn publicaties zich toe op rechten op grond, hervorming van recht en manieren om de staat en de juridische orde meer pluralistisch te maken in met name Latijns Amerika en sommige Afrikaanse landen. De relatie tussen juridische en sociologische/antropologische theorie is gedurende zijn hele academische carrière één van zijn hoofdinteresses geweest. In deze context heeft hij aandacht besteed aan Scholten en zijn tijdgenoten, zoals Levenbach, Valkhoff, Hijmans en Sinzheimer.

Redactie-secretaris: Liesbeth Huppes-Cluysenaer– na haar pensionering in 2012 bleef zij tot 2020 als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde Nederlands recht en volgde de leraaropleiding filosofie, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef haar proefschrift over de relevantie van de wetenschapstheorie in de context van juridisch onderwijs in 1995, en gaf onderwijse over verschillende onderwerpen in de rechtsfilosofie, rechtssociologie, wetenschapsleer voor juristen en argumentatietheorie. Haar huidige onderzoeksthema is de Aristotelische rechtstheorie. Voor publicaties zie: https://www.researchgate.net/profile/Liesbeth_Huppes-Cluysenaer2

Esther Hoorn– adviseur Intellectuele Eigendom, Open Access en datamanagement bij de Universiteit Groningen. Studeerde Rechten aan de Universiteit van Leiden. Deed enige tijd praktische rechtservaring op als rechter plaatsvervanger bij de rechtbank te Leeuwarden. Zij deed een experiment met Wiki software bij Nederlandse rechten studenten die in het Engels les kregen en heeft de status van expert deskundige verworven op het gebied van het creëren van digitaal verrijkte publicaties. Haar belangstelling gaat speciaal naar de manier waarop nieuwe software ingezet kan worden ten behoeve van communicatie onder academische juristen en hoe diezelfde software hun wetenschappelijk onderzoek zou kunnen ondersteunen. Als achterkleinkind van Paul Scholten wil ze zich inzetten van een goede beschikbaarheid van zijn werk in het publieke domein.

Niels van Manen– sinds 2009 raadsheer bij het Gerechtshof te Amsterdam. Studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in 1989 aan de Universiteit van Amsterdam op een empirisch onderzoek naar sociale rechtshulp. Hij was vele jaren als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam verbonden, in het kader waarvan hij samen met André Hoekema een handleiding publiceerde over de theorie en methode van de Rechtssociologie. Hij gaf enige tijd leiding aan het Paul Scholten Research Institute of the University of Amsterdam en verzorgde in deze periode, samen met Roelf Stutterheim and, het fotografische herdruk van het proefschrift van Paul Scholten, met diens eigen aantekeningen in de marge. In 1995 schreef hij een artikel over rechtsvinding en intuïtie bij Paul Scholten voor de bundel De actualiteit van Paul Scholten. In het Engels vertaald kan dit artikel gevonden worden op: http://ssrn.com/abstract=1585106

Antoinette Muntjewerff– sinds 2003 onderzoeker/docent in Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam en daarvoor (1988-2003) in Kunstmatige Intelligentie en Recht. Studeerde Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en Rechten niet alleen aan de Vrije Universiteit maar ook aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Aan de laatste promoveerde ze in 2001 op het onderwerp theoretical and empirical studies of legal case- solving, as well as the construction of an instructional environment for learning to solve legal cases called PROSA. In 2003/2004 werkte ze als deeltijd hoogleraar Juridische Methodologie aan de Rechten Faculteit van de Vrije Universiteit te Brussel waar ze een electronisch practicum (a Work Bench) opzette. Haar onderzoek betreft het modelleren van juridische kennis en juridisch redeneren voor juridisch onderwijs: www.antoinettemuntjewerff.nl.

Bram Scholten- werkzaam als adviseur bij de afdeling betalingen van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam. Kwam in 1980 in dienst bij de DNB en heeft sindsdien een reeks van verschillende posities bekleed. Werd gedetacheerd bij het IMF te Washington DC en is vanaf 2011 gedetacheerd geweest bij de Europese Centrale Bank te Frankfurt. Studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam en vulde deze recent aan met een studie Rechten aan dezelfde Universiteit. Is kleinzoon van Paul Scholten en zoon van G.J. Scholten, die van 1962 tot 1979 de leerstoel bekleedde, die daarvoor van 1910 tot 1945 aan zijn vader had toebehoord. Is voorzitter geweest van de kerkenraad van de Westerkerk te Amsterdam en is lid van het bestuur van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA).

Marjanne Termorshuizen-Arts– schilder/kunstenaar en freelance Nederland-Indonesisch vertaler/uitlegger. In de periode 2004-2007 als onderzoeker verbonden aan het Van Vollenhoven Instituut. In de periode 2006-2008 was ze lid en interim-voorzitter van het Pin Yin Committee on the translation of Dutch legal terms in French, German and English. Ze studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit en Indonesische talen aan de Universiteit van Leiden. Ze promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Leiden op de methode van de vergelijkende rechtsleer. In deze dissertatie ontwikkelde ze een methode om de verschillende doctrinaire aspecten te visualiseren, die cruciaal zijn voor het begrijpen en vergelijken van bepaalde rechtsbegrippen. In 1999 publiceerde ze een Nederlands-Indonesisch Juridisch Woordenboek en in 2000 een Indonesisch-Nederlands Woordenboek Burgerlijk Recht. In 2003 redigeerde ze een vertaling door Tristam Moeliono and Widati Wulandari van de bekende handleiding voor het Nederlandse strafrecht van Jan Remmelink.

Saskia Wouterse-Windhouwer– deskundige op het gebied van het beheer en de opslag van elektronische publicaties bij de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de Bibliotheek en Informatiediensten bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) te Wageningen. Bij de Universiteit van Amsterdam was ze de contactpersoon voor auteursrechten, Open Access en het institutionele systeem voor onderzoeksinformatie en opslag (UvA-DARE). Ze is lid van de UKB-working-group Open Access en voorzitter van de Special Interest Group Research Information. In 2010 won ze de SURFshare Open Access Award. Ze nam deel aan het 7th Framework Programma van de Europese Commissie genaamd Digital Repository Infrastructure Vision for European Research II en is co-auteur van één van de producten daarvan: Report on Enhanced Publications state-of-the-art.

 

Toen in 2013 de Paul Scholten website online ging, schreven een aantal redactieleden op verzoek van de beheerder een korte notitie over het belang van Paul Scholten en het project. Aangezien de website toen nog alleen in het Engels was, schreven ze hun notitie in het Engels. Door het aanklikken van deze link, vindt men deze beschrijvingen, die zijn opgenomen in het Engelstalige deel van deze website.

 

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar