Resultaten van het DPSP Project anno 2020

In 2020 is het DPSP project afgerond als project van de Universiteit van Amsterdam.

Resultaten van het project zijn: Algemeen Deel in Drie Edities, Bewerking van het eerste hoofdstuk van het Algemeen Deel, Engelse vertaling van het eerste hoofdstuk van het Algemeen Deel, Side by side Vergelijkingen van Vertalingen en Bewerkingen, Een Tijdschrift: DPSP Annual , een Boeken-serie: DPSP Special Issues, plaatsing in open access van het technisch ontwerp van de website.

Het project bevatte vele geheel verschillende aspecten: aan het ene uiterste het via scan inlezen van de tekst van boeken om deze op de website ter beschikking te kunnen stellen met het daarbij behorende correctiewerk; aan het andere uiterste het maken van een analyse van het theoretisch gedachtengoed van Paul Scholten en een daarbij behorend frame van onderzoeksvragen en discussiepunten. Daartussenin waren er allerlei vragen zoals hoe een website er uit moet zien, wat publiceren betekent, hoe men een oude tekst moet updaten, hoe men technisch realiseert dat men vertalingen met elkaar kan vergelijken, hoe men peer review opzet en ga zo maar door. Een meer gedetailleerd verslag van dit alles is te vinden bij de pagina’s Doelstellingen en Implementatie en Evaluatie.

Voor de resultaten kan naast de website zelf en alles wat daarop te vinden is, gewezen worden op een boek, namelijk DPSP Special Issues no 1. De hoofdstukken van het boek zijn voor een belangrijk deel de gedrukte versies van de artikelen die gepubliceerd zijn in het op de website te vinden tijdschrift DPSP Annual.

Voor het behoud van de website ‘paulscholten.eu’ zal een nadere institutionele inbedding nodig zijn. Het bleek niet mogelijk om dat voor het einde van 2020 te realiseren.

Back to top

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer