Verzamelde Geschriften van Prof. Mr. Paul Scholten samengesteld door G.J. Scholten, Y. Scholten en M.H. Bregstein, 4 delen, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle. Deel I is verschenen in 1949, Deel II in 1950, Deel 3 in 1951 en Deel IV in 1954.
In 1980 vond een herdruk plaats bij dezelfde uitgever. Bij deze herdruk is sprake van twee banden met ieder twee delen.

Met hulp van de UB van de Universiteit van Amsterdam zijn de delen gedigitaliseerd. Er zijn daarbij verschillende experimenten gedaan om te kijken wat de beste OCR (optical character recognition) opleverde en dus de minste leesfouten. Het resultaat is te vinden bij de UB.

Op deze website zijn de delen als fotokopie in te zien. Doordat de tekst ook automatisch is ingelezen kan deze fotokopie doorzocht worden, gekopieerd en bewaard. Bij bewaren in Word zullen er wel leesfouten in de tekst zijn.
Daarnaast is het mogelijk de artikelen per stuk te downloaden in Word of in PDF. De artikelen van de Verzamelde Geschriften zijn met hun oorspronkelijke uitgave-details opgenomen in de bibliografie van Paul Scholten’s publicaties, die sorteerbaar is op datum, publicatie-orgaan etc.

Bijna alle artikelen die zijn opgenomen in de Verzamelde Geschriften zijn in het Nederlands. Vier artikelen (VG 9, 34, 65 en 66) zijn door Paul Scholten in het Frans geschreven. Één artikel (VG 15) is al in het Indonesisch vertaald.

Veel van de artikelen uit vooral de eerste twee delen zullen in de toekomst in het Engels vertaald worden. Ten behoeve van het maken van de vertaling worden de artikelen dan bewerkt,. Dit betekent dat ze in nieuwe spelling worden gezet en qua taal worden gemoderniseerd. Tevens wordt er een bloknummering ingevoerd en worden annotaties en een bibliografie toegevoegd.

Back to top

Site owned by Huppes-Cluysenaer and developed by Woovar